Nieuws

Nieuws

Opleidingspraktijk

We zijn een opleidingspraktijk voor doktersassistenten en co-assistenten. Per 1 februari is Cheyenne doktersassistente in opleiding begonnen, ze werkt onder supervisie van een van de assistenten. In maart krijgen we ook weer een co-assistent, hij of zij werkt onder supervisie van een van de huisartsen. U wordt na afloop van het consult altijd door uw huisarts gezien. Fijn als u mee wilt werken aan hun opleiding en dat u bijdraagt aan continuïteit in de gezondheidszorg.

Krokusvakantie

Van 23 februari tlm 3 maart 2023 is de praktijk gesloten i.v.m. onze krokusvakantie en cursus. Bij spoedgevallen kunt u terecht bij de huisartsenpost via:

Enschede : www.sht.nl of telefonisch:
Spoedpost Enschede: 088 555 11 88

Boostervaccinaties corona

De huisarts zet GEEN booster vaccinaties tegen Corona. U mag hiervoor contact opnemen met de GGD: https://www.ggdtwente.nl/corona/corona-vaccinaties

Certificaat NHG geaccrediteerde praktijk

Trots kunnen we u meedelen dat we 11  juni 2020 het keurmerk “NHG geaccrediteerde praktijk” hebben gekregen. Dat betekent dat we kwalitatief goede en verantwoorde patiëntenzorg leveren (volgens NHG standaarden) en continu ons inzetten voor kwaliteitsverbetering van de patiëntenzorg.
NHG Keurmerk Praktijkaccreditering NPA