Nieuws

Nieuws

Opleidingspraktijk

We zijn een opleidingspraktijk voor doktersassistenten en co-assistenten. Per 1 februari 2023 is Cheyenne doktersassistente in opleiding begonnen, ze werkt onder supervisie van een van de assistenten. In mei krijgen we ook weer een co-assistent, hij of zij werkt onder supervisie van een van de huisartsen. U wordt na afloop van het consult altijd door uw huisarts gezien. Fijn als u mee wilt werken aan hun opleiding en dat u bijdraagt aan continuïteit in de gezondheidszorg.

Zomervakantie

Van 12 augustus t/m 2 september 2023 is de praktijk gesloten i.v.m. de zomervakantie. Voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot wij weer aanwezig zijn kunt u overleggen met de dagwaarneming via nummer: 0900-431 33 33

De avond-, nacht- en weekenddienst wordt waargenomen door Spoedpost Enschede: 088 555 11 88

Boostervaccinaties corona

De huisarts zet GEEN booster vaccinaties tegen Corona. U mag hiervoor contact opnemen met de GGD: https://www.ggdtwente.nl/corona/corona-vaccinaties

Certificaat NHG geaccrediteerde praktijk

Trots kunnen we u meedelen dat we 11  juni 2020 het keurmerk “NHG geaccrediteerde praktijk” hebben gekregen. Dat betekent dat we kwalitatief goede en verantwoorde patiëntenzorg leveren (volgens NHG standaarden) en continu ons inzetten voor kwaliteitsverbetering van de patiëntenzorg.
NHG Keurmerk Praktijkaccreditering NPA