Spreekuren

Spreekuren

Huisartsen

Huisartsen - Huisartsenpraktijk de Runen, Enschede

Mw E M Kostelijk, huisarts

Spreekuur op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Mw SJM Bressers, huisarts

Spreekuur op maandag, woensdag en donderdag


Assistenten

De assistenten hebben op maandag, dinsdag en woensdag een spreekuur.

Zij doen dan: bloeddruk meten, hechtingen verwijderen, urine nakijken, ECG’s maken,uitstrijkjes maken, CRP’s meten, wondcontroles, wratten aanstippen, oren uitspuiten en injecties geven. Een keer per maand is er een wrattenspreekuur op de woensdagmiddag.

Jacqueline: maandag, dinsdag en woensdag

Fleur: donderdag en vrijdag

Nadieh: maandag, dinsdag, woensdag, donderdagochtend en vrijdag

Als u een afspraak wil maken of uitslagen opvraagt, spreekt u de assistentes. Om in te schatten op welke termijn u gezien moet worden voor een afspraak, zullen ze u vragen naar uw klachten. Ze zijn er voor opgeleid om dit goed te kunnen doen. Alles wat u met de assistentes bespreekt valt onder het beroepsgeheim. Heeft u meer dan een klacht of vraag, vermeld dit dan aan de telefoon; de assistente zal dan meer tijd voor u inplannen. Het telefoongesprek met de assistente kan worden opgenomen voor trainingsdoeleinden.


Judith Oude Lansink, praktijkmanager

Judith helpt ons met de zakelijke kant van de huisartsenpraktijk.

Praktijkondersteuners

Miranda Verhoef, POH-Somatiek

Miranda begeleidt patiënten met hart- en vaatziekten en/of diabetes. Ze doet regelmatige uitgebreide controles, geeft voorlichting en adviseert over medicatiegebruik. Daarnaast geeft ze adviezen over wat u zelf kan doen om minder medicatie nodig hebben en de kans op vervelende gevolgen te verminderen, zoals gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. Haar spreekuur is op maandag.

Haar spreekuur is op maandag (de hele dag) en op vrijdagochtend.


Titus Olthof, POH-GGZ

POH GGZ - Huisartsen - Huisartsenpraktijk de Runen, Enschede

Bij Titus kunt u terecht voor psychische problematiek. Hij heeft zeer ruime ervaring als verpleegkundige in de psychiatrie en werkt sinds 2006 als Praktijkondersteuner Geestelijke Gezondheidszorg. Hij kan ondersteuning bieden bij moeilijke situaties zoals burn-out of echtscheiding en u behandelen voor klachten zoals piekeren of somberheid. Daarnaast helpt hij de huisartsen met het bepalen wanneer iemand verwezen moet worden naar een psycholoog of psychiater. Over het algemeen zal u bij klachten eerst een kort gesprek hebben met de huisarts, waarna deze u een afspraak geeft bij Titus. Als u al eerder bij hem onder behandeling bent geweest, kunt u rechtstreeks via de assistente een afspraak maken. Zijn spreekuur is op woensdag.

Zijn spreekuur is op woensdag.


Liesbeth Godeke, POH-Ouderen

Liesbeth is er op dinsdagmorgen voor de kwetsbare ouderen in onze praktijk. Zij bezoekt kwetsbare ouderen jaarlijks en heeft een goed netwerk met de ouderenzorg binnen Enschede-Zuid. Zij kan voor patiënten die dement zijn goede zorg thuis inzetten en de case manager dementie inschakelen. Tevens kan zij bij kwetsbare ouderen met problemen op meerdere fronten kijken hoe het gaat thuis.


Leonie ten Cate, longverpleegkundige

Leonie verzorgt binnen de praktijk de zorg voor astma, COPD en stoppen met roken. Bij vermoeden van astma of COPD zal de huisarts u een afspraak bij haar geven voor een longfunctieonderzoek. Ook doet ze regelmatige controles bij deze aandoeningen en heeft ze veel kennis over de behandeling. Daarnaast doet ze ook huisbezoeken om te beoordelen of er zaken in uw omgeving zijn die de klachten kunnen verergeren. Wilt u stoppen met roken en wilt u daar hulp bij, dan kunt u via de assistente een afspraak bij haar maken. Haar spreekuur is op dinsdagmiddag.

Haar spreekuur is op dinsdagmiddag.