Spreekuren

Spreekuren

Huisartsen

Huisartsen - Huisartsenpraktijk de Runen, Enschede

Mw E M Kostelijk, huisarts

Spreekuur op dinsdag, donderdag en vrijdag.

Mw SJM Bressers, huisarts

Spreekuur op maandag, woensdag en donderdag.


Assistenten

De assistenten hebben op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag- en vrijdagochtend een spreekuur.

Zij doen dan: bloeddruk meten, hechtingen verwijderen, urine nakijken, ECG’s maken,uitstrijkjes maken, CRP’s meten, wondcontroles, wratten aanstippen, oren uitspuiten en injecties geven. Wij hebben op maandag, dinsdag (de hele dag) en woensdagmiddag stikstof voor het aanstippen van wratten.

Jacqueline: dinsdag, woensdag, donderdagochtend en vrijdag

Fleur: maandag, woensdag en donderdag

Elke: maandag, dinsdag en vrijdag

Als u een afspraak wil maken of uitslagen opvraagt, spreekt u de assistentes. Om in te schatten op welke termijn u gezien moet worden voor een afspraak, zullen ze u vragen naar uw klachten. Ze zijn er voor opgeleid om dit goed te kunnen doen. Alles wat u met de assistentes bespreekt valt onder het beroepsgeheim. Heeft u meer dan een klacht of vraag, vermeld dit dan aan de telefoon; de assistente zal dan meer tijd voor u inplannen. Het telefoongesprek met de assistente kan worden opgenomen voor trainingsdoeleinden.


Judith Oude Lansink, praktijkmanager

Judith helpt ons met de zakelijke kant van de huisartsenpraktijk.

Praktijkondersteuners

Lianne Apeldoorn, POH-Somatiek

Lianne begeleidt patiënten met hart- en vaatziekten en/of diabetes. Ze doet regelmatige uitgebreide controles, geeft voorlichting en adviseert over medicatiegebruik. Daarnaast geeft ze adviezen over wat u zelf kan doen om minder medicatie nodig hebben en de kans op vervelende gevolgen te verminderen, zoals gezonde voeding en voldoende lichaamsbeweging. Haar spreekuur is op maandag.

Haar spreekuur is op maandag en vrijdag.


Sabrina van Huisstede, POH-GGZ

Bij Sabrina kunt u terecht voor psychische problematiek. Zij kan ondersteuning bieden bij moeilijke situaties zoals burn-out of echtscheiding en u behandelen voor klachten zoals piekeren of somberheid. Sabrina heeft jaren ervaring in de opvoedondersteuning. Daarom kunnen ook kinderen bij haar terecht. Daarnaast helpt zij de huisartsen met het bepalen wanneer iemand verwezen moet worden naar een psycholoog of psychiater. Over het algemeen zal u bij klachten eerst een kort gesprek hebben met de huisarts, waarna deze u een afspraak geeft bij Sabrina. Als u al eerder bij haar onder behandeling bent geweest, kunt u rechtstreeks via de assistente een afspraak maken.

Haar spreekuur is op maandagmiddag en woensdag.


Liesbeth Godeke, POH-Ouderen

Liesbeth is er op dinsdag voor de kwetsbare ouderen in onze praktijk. Zij bezoekt kwetsbare ouderen jaarlijks en heeft een goed netwerk met de ouderenzorg binnen Enschede-Zuid. Zij kan voor patiënten die dement zijn goede zorg thuis inzetten en de case manager dementie inschakelen. Tevens kan zij bij kwetsbare ouderen met problemen op meerdere fronten kijken hoe het gaat thuis.


Leonie ten Cate, longverpleegkundige

Leonie verzorgt binnen de praktijk de zorg voor astma, COPD en stoppen met roken. Bij vermoeden van astma of COPD zal de huisarts u een afspraak bij haar geven voor een longfunctieonderzoek. Ook doet ze regelmatige controles bij deze aandoeningen en heeft ze veel kennis over de behandeling. Daarnaast doet ze ook huisbezoeken om te beoordelen of er zaken in uw omgeving zijn die de klachten kunnen verergeren. Wilt u stoppen met roken en wilt u daar hulp bij, dan kunt u via de assistente een afspraak bij haar maken. Haar spreekuur is op dinsdagmiddag.

Haar spreekuur is op dinsdagmiddag.