Landelijk Schakelpunt (LSP)

Landelijk Schakelpunt (LSP)

Uw huisarts en uw apotheek kunnen hun computer aansluiten op het Landelijk Schakelpunt (LSP). Via het LSP kunnen ze uw belangrijkste medische gegevens delen. Een andere arts of apotheek kan die medische gegevens bekijken met een beveiligde pas en een wachtwoord. Maar alleen als u dat goed vindt. En als het nodig is voor uw behandeling.

Update i.v.m. coronacrisis:

Normaal gesproken kunnen de huisartsenpost en de spoedeisende hulp uw medische gegevens alleen inzien als u daar een toestemmingsformulier voor heeft ondertekend. Tijdens de Coronacrisis kunnen ze wanneer nodig ook informatie inzien als u geen keuze hierover heeft doorgegeven. Kijk voor meer informatie op https://www.volgjezorg.nl/corona-opt

Regel uw toestemming »

Wat is het Landelijk Schakelpunt?

Het Landelijk Schakelpunt is een zorginfrastructuur. Zorgaanbieders kunnen aansluiten op dit ‘netwerk’ om medische gegevens van hun patiënten digitaal met elkaar te delen – 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het Landelijk Schakelpunt is speciaal hiervoor ontwikkeld en beveiligd. Het Landelijk Schakelpunt is geen database: er worden geen medische gegevens in opgeslagen. De gegevens van patiënten blijven gewoon staan in de systemen van hun zorgverleners: de huisarts en de apotheek.

Het Landelijk Schakelpunt bevat alleen een verwijsindex met burgerservicenummers (BSN’s). Op basis van het BSN kan de zorgverlener de medische gegevens van zijn patiënt bij andere zorgverleners inzien. Maar die gegevens zijn alleen beschikbaar als de patiënt daar toestemming voor heeft gegeven. En de zorgverlener mag ze alleen inzien als dat nodig is voor de behandeling.

Op Volgjezorg.nl kunt u uw toestemming regelen. Voor uw huisarts. Voor uw apotheken. Voor uw gezondheidscentrum. Zodat zij andere zorgverleners kunnen helpen met informatie voor goede, veilige en snelle zorg aan u. Op Volgjezorg kunt u ook volgen wat er met uw medische gegevens gebeurt.

Het fundament onder VZVZ en het Landelijk Schakelpunt: betrouwbare gegevensuitwisseling voor goede, veilige en snelle zorgverlening.

Bron & meer informatie: VZVZ.nl