Griep en pneumokokkenvaccinatie

Griepvaccinatie

Wij geven de griepprikken in 2023 op 12 oktober tussen 14:00 en 18:00. U krijgt de uitnodigingsbrief rond 22 september.

De jaarlijkse griepvaccinatie beschermt u tegen ernstige gevolgen van de meest voorkomende griepvirussen. Zoals iedere jaar komen longpatiënten, hartpatiënten, diabetespatiënten, nierpatiënten, mensen met verlaagde afweersysteem en mensen van 60 jaar en ouder in aanmerking voor een griepspuit. Als u in één van deze risicogroepen behoort is het voor u belangrijk om u tegen de gevolgen van een griep te beschermen. U krijgt zoals ieder jaar een uitnodiging thuis gestuurd als u bij een risicogroep hoort. U kunt deze brief in het najaar verwachten. U hoeft hiervoor niet te bellen met de praktijk.

Sinds 2022 worden er meer mensen met een verhoogd risico uitgenodigd voor de griepprik. Het gaat om de volgende extra groepen:

  • Zwangere vrouwen vanaf 22 weken zwangerschap
  • Kinderen met psychomotore aandoeningen
  • Patiënten die COVID-19 hebben doorgemaakt en longschade hebben
  • Mensen met morbide obesitas ( BMI (Body Mass Index)> 40)
  • Mensen met cochleaire implantaten
  • Mensen met een verstandelijke beperking die niet in een instelling wonen. Dit is op advies van de verantwoordelijke (huis)arts

Wij weten niet altijd van iedereen of ze in één van deze risicogroepen horen. Behoort u tot één van deze extra groepen en u wilt de griepprik, bel dan met onze praktijk.

Indien u eerder heeft aangegeven de griepvaccinatie NIET te willen, maar u wilt deze dit jaar WEL, graag contact opnemen met de praktijk. Wij kunnen u dan alsnog een uitnodiging sturen.

Pneumokokkenvaccinatie

Pneumokokken zijn bacteriën waar u erg ziek van kunt worden als u ouder bent. Deze vaccinatie maakt de kans kleiner dat u ziek wordt door pneumokokken. U heeft minder kans op longontsteking.

Tussen 3 en 8 oktober krijgen mensen die in aanmerking komen vanzelf een uitnodigingsbrief.

Heeft u vragen over de griep- of pneumokokkenvaccinatie? U kunt uw vragen mailen via ons nieuwe patiëntenportaal. Voor het aanmaken van een account en voor inloggen op het portaal klikt u op: 

Patiëntenportaal