Opening huisartsenspoedpraktijk voor inwoners Enschede zonder huisarts

Opening huisartsenspoedpraktijk voor inwoners Enschede zonder huisarts

Regionale huisartsenorganisatie SHT-THOON opent vandaag met hulp en steun van alle huisartsen in Twente een nieuwe huisartsenpraktijk in Enschede voor mensen zonder huisarts. De praktijk heet “THOEN”. THOEN is er voor mensen die huisartsenspoedzorg nodig hebben maar geen eigen huisarts hebben. Spoedzorg is zorg die niet kan wachten tot morgen. De patiënten kunnen van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 17.00 uur telefonisch terecht bij de praktijk die is gevestigd in de huisartsenpost in het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente (MST).

Het telefoonnummer is: 053 – 430 8655.

In Enschede wonen veel mensen zonder vaste huisarts. Vaak moeten zij moeite doen om een afspraak te maken bij een huisarts die ruimte heeft. Met deze nieuwe praktijk hebben zij nu een vast aanspreekpunt wanneer er sprake is van huisartsenspoedzorg. SHT-THOON, gemeente Enschede en Coöperatie Menzis zijn blij met deze ontwikkeling. Het is een stap op weg naar een oplossing voor het huisartsentekort in Enschede.

Medische beoordeling

Als inwoners huisartsenzorg nodig hebben die niet kan wachten tot morgen nemen zij telefonisch contact op met de praktijk THOEN. De assistente beoordeelt dan samen met de patiënt welke zorg er nodig is. De assistente kan zelf telefonisch advies geven aan de patiënt of kan besluiten dat de patiënt door een huisarts moet worden gezien. In die situatie maakt de assistent een afspraak op de praktijk of bij een praktijk in de omgeving. Daarbij kan het zo zijn dat – wanneer de gezondheidssituatie van de patiënt dat toelaat – er voor dezelfde dag een afspraak wordt gemaakt bij een huisarts in een andere gemeente in Twente.

Samen de schouders eronder

De nieuwe huisartsenspoedpraktijk is een goede stap op weg naar de oplossing van het huisartsentekort in Enschede. Foke Dijkstra, regiomanager huisartsenzorg bij Coöperatie Menzis: “We zijn blij dat we deze praktijk met de steun van SHT-THOON, de huisartsen in heel Twente en de gemeente Enschede hebben kunnen opzetten. We zien dat ook als onze verantwoordelijkheid. Het is een oplossing voor de inwoners zonder huisarts en het draagt bij aan het vergroten van het werkplezier van de huisartsen.

Dat beaamt Marinka Hamstra, huisarts in Hengelo en voorzitter van huisartsenbestuur SHT-THOON: “Praktijk THOEN is mogelijk door de ondersteuning van de collega-huisartsen uit heel
Twente. Alleen door samen onze schouders eronder te zetten kunnen we toegang tot huisartsenzorg voor alle inwoners van Enschede mogelijk maken.

Marieke Nijhof, huisarts in Enschede, onderstreept “dat het belangrijk is dat we ons blijven inzetten voor reguliere huisartsenzorg in de toekomst voor alle inwoners van Enschede. Hierover zijn we in goed gesprek met Menzis en de gemeente Enschede“. Wethouder Harmjan Vedder (publieke gezondheid) reageert: “Ik ben heel blij dat we nu een eerste oplossing hebben voor mensen die geen huisarts hebben. Dat is fijn voor patiënten, maar ook voor de geweldige huisartsen in onze stad die veel hebben opgevangen. We blijven met Menzis en de huisartsen
samenwerken om het huisartsentekort verder terug te dringen.

Huisartsen uit het hele werkgebied van SHT-THOON kunnen zich inschrijven voor diensten in de huisartsenspoedpraktijk. Ze kunnen ook aangeven of ze nog ruimte hebben in hun praktijk voor verwijzingen door THOEN. De bedoeling is dat THOEN uitgroeit tot een volwaardige praktijk waar patiënten zonder huisarts zich ook daadwerkelijk kunnen inschrijven. Voor informatie verwijzen wij u naar de website van THOEN:

huisartsenpraktijkthoen.nl