Coronavaccinaties

Coronavaccinaties

Onze huisartsenpraktijk gaat coronavaccinaties geven. Het RIVM bepaalt wanneer onze regio aan de beurt is. De patiënten die aan de beurt zijn voor een prik, krijgen van ons een brief. Daarin staat wanneer u de prik kunt komen halen.

Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat de eerste voorraad vaccin door de huisartsen moeten worden gebruikt voor vaccinatie van:

1.      Mensen die geboren zijn in 1956, 1957, 1958, 1959 en 1960

2.      Mensen met zwaar overgewicht
(een BMI van 40 of hoger, in de leeftijd tussen de 60 en 74 jaar)

3.      Mensen met het syndroom van Down die thuis wonen
(in de leeftijd tussen de 60 en 74 jaar)

4.      Niet-mobiele thuiswonenden
(ouderen die niet mobiel genoeg waren om voor vaccinatie naar de GGD-locatie te gaan)

De gezondheidsraad en RIVM hebben besloten voorlopig niet te vaccineren met het vaccin van Astra Zeneca bij mensen onder de 60 jaar in verband met de zeldzame bijwerking van trombose in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes. Inmiddels is na onderzoek duidelijk dat het zeer kleine risico op deze complicatie (enkele tientallen gevallen op miljoenen reeds toegediende vaccinaties) niet opweegt tegen de veel grotere risico’s die ziek worden ten gevolge van het coronavirus met zich mee brengen.

Wij houden u door middel van onze website op de hoogte van verdere ontwikkelingen en wanneer wij weer mogen vaccineren.

Deze groepen zullen de uitnodiging voor vaccinatie ontvangen tussen 9 en 13 april.

De vaccinatiedag is op zaterdag 17 april tussen 9.00 en 13.00 uur.

Houdt u er rekening mee dat het niet mogelijk is om te schuiven in de afspraaktijd of -dag. Indien u om zeer dringende redenen niet kunt komen en u wilt wel gevaccineerd worden vragen wij u dit door te geven aan de praktijk. U zult dan opgeroepen worden voor de volgende ronde. Wanneer die volgende ronde gaat plaatsvinden is op dit moment nog niet bekend.

Alleen wanneer u tot één van deze groepen behoort en op 13 april nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u hierover contact opnemen met de praktijk.

Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen. Voor meer informatie over wanneer u aan de beurt bent klikt u hier.

Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten. Het kan voorkomen dat u, ondanks onze inzet, langer moet wachten dan gebruikelijk aan de telefoon of voor een consult. Wij vragen om uw begrip hiervoor.

Meer informatie over vaccinatie tegen corona

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona? In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd.

Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.